Voorleesverhaal Stephanie St.Pierre

Sneeuwvlokkenballet

Op een koude winterdag, toen de wolken als grote donzen kussens aan de grijze hemel stonden, viel er een eenzaam klein sneeuwvlokje al fladderend en dwarrelend naar beneden. Rond en rond en rond tolde het tot het tenslotte neerdaalde op de grote natte snuit van een slaperige bruine beer.
"Snuf, snuf," zei de beer. Hij deed zijn ogen open en stak zijn neus in de lucht. "Dat lijkt wel sneeuw," zei de beer. "Hmmmm." En hij kroop nog dieper weg in zijn huisje, een kleine grot, lekker warm in zijn dikke pels.
Hoog in de lucht op de kale takken van een statige beuk zaten twee dikke witte uilen met grote goudkleurige ogen.
De ene knipperde eens, de andere knipperde twee maal met zijn ogen, en een paar dwarrelende sneeuwvlokken daalde langzaam naar beneden, naar links en naar rechts...
Drie hongerige eekhoorns stopten hun gepraat en bleven staan met hun eikeltjes tussen hun poten. "Sneeuw!" fluisterde ze. "Sneeuw!" mompelde vier kleine chipmunks. Snel gapten ze een paar eikels. "Lelijke dieven!" riepen de eekhoorns ze achterna.
De chipmunks renden er van door. De eekhoorns renden ze achterna. En onderwijl sneeuwde het maar door.
Vijf rode vosjes kropen bij elkaar in hun hol, bibberend tot het puntje van hun staart. "Brrr," zeiden de vosjes toen er een windvlaag naar binnen woei. "Ka, ka, ka, ka, ka," riepen zes roetzwarte kraaien vanuit de top van een boom.
"Sneeuw, sneeuw, sneeuw, sneeuw, sneeuw, SNEEUW!" bedoelden ze, en ze klapperden met hun vleugels om de sneeuw af te schudden. De sneeuw dwarrelden in dikke wolken naar beneden. Zeven kleine haasjes sprongen naar huis, hun poten waren nat van de sneeuw.
Op een heuvel stonden acht magere wolven te huilen: "Sneeuw, oooooh!" en in het dal sprongen en dansten negen ranke herten een sneeuwvlokkenballet.
De grond werd bedekt met een witte deken, en moeder muis gaf een nachtzoen aan haar tien jongen in hun nest van geurige oude blaadjes en verdord gras, en ze zong een liedje voor het slapen. Slaap nu zacht, slaap nu zacht, sneeuw valt buiten in de nacht.


Ga naar:

Keuzeopdrachten Reactiepagina